Skip to main content
  • Analiza działki

Wybór działki budowlanej to jedna z trudniejszych decyzji, jaką musi podjąć Inwestor, chcąc zbudować własny dom. Poza oczywistymi względami lokalizacyjnymi i estetycznymi działka budowlana musi spełniać kryteria podyktowane zarówno przez ustawodawcę, jak i gminę, na której terenie się znajduje. Planując budowę domu jednorodzinnego, trzeba więc mieć na uwadze szereg czynników determinujących przyszłe możliwości zabudowy. Pośród nich wymienia się status prawny, uzbrojenie terenu, ograniczenia, sąsiedztwo, rozwój gminy, kształt, wielkość czy szerokość działki budowlanej.

Uwzględnienie wszystkich tych czynników wymaga od Inwestora posiadania rozległej wiedzy ogólnej w zakresie nie tylko prawa budowlanego, ale także gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej. Pominięcie w samodzielnych rozważaniach niektórych czynników, może skutkować w przyszłości brakiem możliwości lub ograniczenia w realizacji wymarzonego domu.

Oferujemy Państwu usługę w postaci wykonania analizy chłonności działki.
Chociaż analiza chłonności terenu nie jest dokumentem wymaganym w procesie budowlanym, to może uchronić inwestora przed zakupem nieruchomości, na której nie będzie mógł postawić swojego wymarzonego domu. Ponadto dokument taki, daje również podłoże do negocjowania ceny transakcyjnej nieruchomości.

Jakie informacje zostaną zamieszczone w analizie chłonności?


  • Analiza możliwości zabudowy i zagospodarowania terenu, gdzie znajdą się informację na temat samej działki budowlanej oraz parametrów zabudowy takich jak maksymalna wysokość budynku, dopuszczalna powierzchnia zabudowy i powierzchnia biologicznie czynna, nieprzekraczalne linie zabudowy, maksymalna powierzchnia użytkowa, intensywność zabudowy czy warunki dla miejsc parkingowych itp. Wszystkie te czynniki uzupełnione o odgórnie przyjęte normy prawne, oddadzą optymalne zagospodarowanie działki budowlanej.
  • Badanie nasłonecznienia i przesłaniania, co jest szczególnie istotne w przypadku gęstej zabudowy i może wpływać na rozkład pomieszczeń w domu i odległości budynku od granicy.
  • Określenie ograniczeń i wymagań specjalnych takich jak wytyczne konserwatorskie lub uwarunkowania środowiskowe np. Natura 2000.
  • Dostosowanie nieruchomości do warunków przeciwpożarowych.
  • Schemat przykładowej elewacji.
  • Analizę warunków gruntowych na danym terenie.
  • Zbadanie możliwości podłączenia do sieci zewnętrznych, dostępnego uzbrojenia w infrastrukturę techniczną i dostępu do drogi publicznej.
  • Określenie możliwości zabudowy działek sąsiednich.