Skip to main content
  • Dziennik budowy

Roboty murowe i żelbetowe

Ściany piwnic z bloczka betonowego na zaprawie cementowej 

Nareszcie pogoda i temperatury pozwalają na kontynuacje robót murarskich, czyli nasz kolejny etap budowy. Ściany piwniczne należy rozmierzyć wyznaczając osie lub lico muru, sprawdzić ciągłość izolacji poziomej pod pierwszą warstwą bloczków betonowych, wypoziomować pierwszą warstwę bloczków tak, aby osiągnąć ten sam poziom spoin poziomych na każdej ze ścian. 

Murowanie rozpoczęliśmy klasycznie od wyprowadzenia naroży dzięki czemu wypełnienie powierzchni muru pomiędzy to już czysta przyjemność- wystarczy linia lica ze sznurka murarskiego + poziomnica. W związku z tym, iż ściana izolowana jest masami bitumicznymi od zewnątrz, niezwykle ważne jest od razu zapewnienie gładkości spoin poziomych i pionowych. 

Należy zadbać o ich dobre wypełnienie, a następnie przyciąć kielnią nadmiar usuwając dzioby (wystającą poza lico muru zaprawę) oraz przeszczotkować tworząc gładką powierzchnię. Zabiegi te wykonane na świeżo zaoszczędzą nam czasu w późniejszym etapie przygotowania ściany do nakładania izolacji przeciwilgociowej. 


Roboty żelbetowe 

Wykonano zbrojenie słupów, które będą ukryte w ścianach lub zamykały krawędzie boczne muru. Ważną sprawą jest zostawianie strzępi czyli uskoku w co drugiej warstwie muru dochodzącego do słupa żelbetowego celem zapewnienia przewiązania i połączenia się muru z elementami konstrukcyjnymi. Zabieg ten zapobiega powstaniu rys na ścianach w linii połączenia się tych dwóch materiałów oraz zapewnia stateczność poprzez zakotwienie ściany w elemencie żelbetowym.

Równocześnie prowadzone są roboty związane z wykonaniem wielowarstwowej ściany szczelnej przy zabezpieczeniu z traconej ścianie berlińskiej w bezpośredniej bliskości granicy z sąsiadem. Na chwilę obecną w cieplaku wykonywana jest ściana betonowa wyrównująca odchyłki ścianki berlińskiej, dzięki czemu będzie możliwe zastosowanie i zachoZapisz szkicwanie izolacji przeciwwilgociowych i izolacji termicznych na całej powierzchni ściany a następnie zostanie wylana żelbetowa ściana z betonu wodoszczelnego połączona ze ścianami murowanymi piwnic. 

Ławy fundamentowe - na co zwrócić uwagę?

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.arkano.pl/